Nummer: 40
Coördinaten: C5

Beeldend kunstenaar

Bert Mulder

Locatie: Lambertustraat 104
3061 XW Rotterdam
contact: 06-41525208
bert3.mulder(at)planet.nl

Bert Mulder heeft in zijn werk van het afgelopen jaar de voetstap als motief. Hij is geboeid door deze vorm. Het gaat hem niet om de (symbolische) betekenis ervan. Hij heeft deze vorm op allerlei manieren gemaakt: gezaagd, geknipt, gebogen, getekend, geschilderd.