Erfgoedproject: Van Schutterij tot Stadswacht, hoe pas jij op je stad? - zaterdag 29 september t/m zondag 7 oktober

Speeltuin Vereniging Crooswijk | Schuttersveld
‘Exercitieveld’ was de naam van een veld in Crooswijk, dat door de Rotterdamse schutterij werd gebruikt om er te exerceren en te oefenen. Om het veld heen werden Oud en Nieuw Crooswijk gebouwd. Het veld werd door bewoners in de volksmond omgedoopt tot ‘Schuttersveld’. Ook na de opheffing van de schutterij bleef het Schuttersveld een exercitieplek. De Rotterdamse mariniers marcheerden vanuit hun kazerne bij het Oostplein regelmatig door de wijk naar het Schuttersveld. Nu resteert het erfgoed in de vorm van straatnamen als het Schuttersveld, de Tamboerstraat en Pijperstraat.
Historicus Dik Vuik en kunstenaars Willem van Hest en Ron Blom maken met hun project gebruik van de rijke geschiedenis van het Schuttersveld. Daarmee staan ze stil bij hoe Rotterdammers door de eeuwen heen op hun stad hebben gepast. En wat kun je tegenwoordig zelf doen om op je wijk te passen? Tijdens de Kunstroute 2012 is een eerste presentatie te zien van het project, dat in 2013 wordt voortgezet