Zóóóó 2013...

Bezuinigen, bezuinigen, het houdt maar niet op. Heb je al vijf crisisjaren achter de rug, komt Prinsjesdag er ook nog eens overheen...
In de wereld van kunst en cultuur merken we maar al te goed dat het geld niet meer aan de boom groeit. Musea krijgen minder subsidie en moeten bezuinigen. Museum Rotterdam heeft haar eigen deuren zelfs tijdelijk moeten sluiten, iets dat mij als Rotterdammer met schaamte vervult.

Wat kunnen wij er aan doen? Ervoor zorgen dat kunst en cultuur niet uit het hart verdwijnt en blijft floreren, dan maar met minder steun vanuit de overheid. Het bestuur van de stichting die jaarlijks de Kunstroute Kralingen-Crooswijk organiseert bestaat bijvoorbeeld uit vijf vrijwilligers. Ze proberen de laatste jaren tegen de stroom in de Kunstroute uit te breiden, in plaats van bij de pakken neer te zitten. Om hen heen zijn jaarlijks nog veel meer vrijwilligers actief. Betaalde klussen drijven op de medewerking van mensen van wie je het uurtarief niet wilt weten, zo weinig is het in vergelijking met de geleverde inspanning. Met z'n allen houden we de Kunstroute overeind. Dat doen ook al die kunstenaars die gezamenlijk initiatieven ontwikkelen voor de buurten en wijken waarin ze zelf leven.

Wat al die mensen drijft, is een groot hart voor kunst en cultuur. Er komen wel weer betere tijden, beloven we elkaar. En intussen geven we niet op om onze wijken te verrijken met evenementen als de Kunstroute. Het is onze vorm van Burgerkracht, of bewonersinitiatieven, of participatie, of hoe je het ook wilt noemen. We denken aan nieuwe vormen om steun te vinden. Crowdfunding wellicht, of 'Vrienden van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk' die het evenement ook de komende jaren overeind willen helpen houden.

Stilletjes kijken we vooruit. Naar de heropening van Museum Rotterdam. Naar tijden waarin mensen weer geld durven uitgeven aan kunstwerken, boeken en meer van dat dagelijks brood dat de geest voedt. We kijken vooruit naar tijden waarin kunst en cultuurliefhebbers deze column zullen herlezen met de gedachte 'dat was zóóó 2013'.

Intussen kunt u ons in 2013 vooral helpen door als bezoeker te laten weten dat u ook een warm hart hebt voor kunst en cultuur in Kralingen-Crooswijk. Bezoek onze kunstenaars, onze exposities, straatactiviteiten en Kunstroute Culinair zaken. Laat uw kinderen meedoen aan al die leuke activiteiten van de KinderKunstRoute. Trek de wijken in, op 5 en 6 oktober in Crooswijk en op 12 en 13 oktober in Kralingen. Het programma is als bijlage verschenen in weekblad De Ster en staat ook op deze website.

Laat u niet kisten door 2013. Dan doen wij dat ook niet en beloven we alvast een volgende Kunstroute in 2014. Doet u mee?

Dik Vuik
September 2013