over de kunstroute

de kunstroute 2018 vindt plaats van 4 oktober t/m 14 oktober

Kunstroute Kralingen-Crooswijk biedt een podium voor beeldend kunstenaars en culturele ondernemers uit Kralingen Crooswijk, in de ruimste zin van het woord. De route levert een grote bijdrage aan de levendigheid van en het culturele, economische en sociale klimaat in het gebied Kralingen-Crooswijk.
De Kunstroute betrekt zoveel mogelijk doelgroepen uit dit gebied bij de georganiseerde activiteiten.

U kunt ons helpen door Vriend van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk te worden. Met uw hulp blijven we onze kunstenaars stimuleren om hun werk te tonen en houden we Kralingen en Crooswijk levendig.
Vrienden worden?

 

Stichting Kunstroute Kralingen-Crooswijk
KvK-nummer 24434953
Bank: NL64 RABO 0129 411 841
vetigingsadres (geen bezoekadres):
Oostmaasstraat 8a
3061 ZS Rotterdam
M: (06) 14 82 74 32
info@nullkunstroutekralingencrooswijk.nl

‘Privacy statement:
Wij hechten grote waarde aan uw privacy en gaan uiterst zorgzaam om met uw gegevens. Klik hier voor onze Privacyverklaring..’