Word Vriend van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk

De Kunstroute Kralingen-Crooswijk brengt leven in de culturele brouwerij van Kralingen en Crooswijk. Sinds 2007 wordt jaarlijks in oktober een kunstroute georganiseerd met exposities, muziek, dichters en activiteiten op straat. Voor de opening van dit evenement hebben we elk jaar een bekende Rotterdamse spreker, zoals Sjarel Ex (directeur Museum Boijmans van Beuningen), burgemeester Aboutaleb of de internationaal bekende kunstenaar Joep van Lieshout.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook lezingen over kunst en literaire podia en zijn we als partner betrokken bij andere culturele evenementen in ons gebied. Voor kinderen en jongeren hebben we het project, Madame Jeanette, waarmee we workshops en exposities met de jongste generatie wijkbewoners uitvoeren.

Voor al deze activiteiten hebben we jaarlijks een flink bedrag nodig. U kunt ons helpen door Vriend van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk te worden. Met uw hulp blijven we onze kunstenaars stimuleren om hun werk te tonen en houden we Kralingen en Crooswijk levendig.

Als Vriend wordt u met een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van onze activiteiten en ontvangt u uitnodigingen om deze activiteiten bij te wonen.

Uw bijdrage is zeer welkom!

Maak uw vriendengift (minimaal 25,00 euro, meer mag ook) over op onze bankrekening:

NL64RABO 0129411841

Ten name van: Stichting Kunstroute Kralingen-Crooswijk

Onder vermelding van: ‘Vriend KKC’, uw naam en uw emailadres.

Voor meer informatie:

Email: info@nullkunstroutekralingencrooswijk.nl

www.kunstroutekralingencrooswijk.nl

www.facebook.com/kunstroutekc

www.twitter.com/kunst-kc