RON BLOM

Installaties, schilderijen

Alles wat ik zie betekent niets.
Nieuwe stroom.
Ster in duisternis.
Donkerte vol.
Gevuld met beelden en betekenis.
Geen touw aan vast te knopen.
In mijn werk ben ik op zoek naar waarheid.
06-15247563
project@nullronblom.nl
www.ronblom.nl
Boezemstraat 187