Hotspots verbinden kunst en cultuur met de straat

Persbericht, juli 2018

De Kunstroute Kralingen-Crooswijk beleeft in oktober 2018 haar twaalfde editie. Van donderdag 4 tot en met zondag 14 oktober is er een programma vol kunstexposities, muziek, poëzie, spoken word, wandelroutes en lezingen. Meer dan 100 kunstenaars exposeren werk in eigen ateliers, winkels en op verzamellocaties.

De Kunstroute vernieuwt door hotspots te programmeren, locaties in Kralingen en Crooswijk waar met een combinatie van kunst, muziek en poëzie nadrukkelijk het contact met de straat wordt gezocht. Levendigheid voor de wijk en het betrekken van zoveel mogelijk wijkbewoners staan centraal. Er is kunst en cultuur voor jong en oud met aandacht voor diversiteit.

De opening wordt gefaciliteerd door Backyard Farm en vindt op 5 Oktober plaats bij De Achtertuin, een bijzondere locatie aan de Oostzeedijk. Daarna barst een spektakel los met tien dagen exposities, kunstworkshops, voorstellingen en tal van andere activiteiten.

Er wordt deze Kunstroute onder meer speciale aandacht gegeven aan het werk van de Kralingse schrijfster Ira Bart (1947-1996) en de fotograaf Cas Oorthuys (1908-1975), die Rotterdam in de wederopbouwperiode fotografeerde. In café Croos komt een evenement rond jeugdliteratuur, met aandacht voor de in Rubroek opgegroeide schrijver Chris van Abkoude en zijn geesteskind Pietje Bell.

Vanaf woonzorgcentrum Hoppesteyn over de Boezem naar de Sophiakade, wordt een lijn met 250 vlaggen geschilderd door ouderen onthuld met als centraal thema Dromen aan het water en leerlingen van de BAVO-kring exposeren met hun tekeningen rondom het thema ‘Love is ALL’ in de Botanische tuin.

Er zijn wandelroutes, lezingen over erfgoed, speciale activiteiten rondom het 40-jarig bestaan van kunstenaarscollectief Utopia, een kunstmarkt in de Lusthofstraat, een ontwerpcompetitie voor muurschilderingen en een kunstveiling op 14 oktober in Fleurs Depot, als afsluiting van de Kunstroute 2018.

De Kunstroute Kralingen-Crooswijk zoekt naar sterke verbindingen met de wijken en de stad en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam, gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk en een aantal cultuurfondsen.

Belangrijke data

Donderdag 5 oktober Opening door Deirdre Carasso (directeur Stedelijk Museum Schiedam) in Backyard Farm

Weekend 6/7 oktober Kunstroute Crooswijk en Kralingen-West

Weekend 13/14 oktober Kunstroute Kralingen-Midden en Kralingen-Oost

Zie voor meer informatie www.kunstroutekralingencrooswijk.nl en https://www.facebook.com/kunstroutekc/