over de kunstroute

Kunstroute Kralingen-Crooswijk biedt een podium voor beeldend kunstenaars en culturele ondernemers uit Kralingen Crooswijk, in de ruimste zin van het woord. De route levert een grote bijdrage aan de levendigheid van en het culturele, economische en sociale klimaat in het gebied Kralingen-Crooswijk.
De Kunstroute betrekt zoveel mogelijk doelgroepen uit dit gebied bij de georganiseerde activiteiten.

Dit jaar met een aantal ingrijpende veranderingen. Na twaalf jaar Galerie Kralingen is de openingslocatie nu De Achtertuin (ism The Backyard Farm), Oostzeedijk 108. Een verborgen plek in Kralingen, achter het poortje naast de tramremise.

De opening vindt plaats op donderdag 4 oktober a.s. Inloop vanaf 17.00 uur. Deirdre Carasso, directeur van het stedelijk museum in Schiedam houdt de  openingstoespraak. Wij zijn blij en trots dat zij bereid is om de opening dit jaar te willen doen. Deirdre slaagde erin om het museum Schiedam weer op de kaart te zetten en aantrekkelijk te maken voor een breed publiek.

De route is weer over twee weekends verdeeld. De indeling is echter anders dan in voorgaande jaren en er is een andere grens getrokken. Op 6 en 7 oktober, het eerste weekend, ligt het zwaartepunt op Crooswijk en Kralingen West.

Op 13 en 14 oktober, het tweede weekend staat Kralingen Midden en Kralingen Oost in de spotlights. Daarbij is de Lusthofstraat een bruisend middelpunt. In de tussenliggende dagen zijn er kleine evenementen.

Ook de opzet van de kunstroute is dit jaar anders. Naast de atelierroute zijn er negen hotspots waar exposities te zien zijn en evenementen plaatsvinden. Vaak is dat een hoofdlocatie, met in de omgeving een aantal kleinere locaties. De hotspots zijn:

Hotspot StruisenburgHotspot HoningenHotspot MiddelpuntHotspot LusthofHotspot de Esch – Hotspot Pro RegeHotspot Botanische TuinHotspot ParadijsHotspot Crooswijk

Een rijk en gevarieerd programma van beeldende kunst, fotografie, erfgoed, muziek, poëzie en lezingen. Een mooi en overzichtelijk programmaboekje geeft u alle informatie die u nodig hebt, het ligt al klaar op onze kunstlocaties. Geheel gratis mee te nemen!

U bent van harte uitgenodigd voor de opening en daarna voor een bezoek aan de vele plekken waar kunst gezien, gehoord en beleefd kan worden.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur en de coördinatoren van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk

Bestuur:
Arjen Baas, Marita Beukers,
Marcel Koeleman, Nelly Voogd, Dik Vuik
Coördinatie:
Willem van Hest, Annejole Jacobs-de Jongh
Website en communicatie:
Ron Blom

Stichting Kunstroute Kralingen-Crooswijk
KvK-nummer 24434953
Bank: NL64 RABO 0129 411 841
vetigingsadres (geen bezoekadres):
Oostmaasstraat 8a
3061 ZS Rotterdam
info@nullkunstroutekralingencrooswijk.nl

‘Privacy statement:
Wij hechten grote waarde aan uw privacy en gaan uiterst zorgzaam om met uw gegevens. Klik hier voor onze Privacyverklaring..’