OrganisatieBestuur & algemeen coördinator van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk van links naar rechts:
Elske Revelman de Vries, Willem van Hest (coördinator), Arjen Baas, Dirk Vuik (secretaris), Pim Kodde (penningmeester), Jan de Grauw (voorzitter)

Niet op de foto:
Ron Blom (coördinator locaties), Edmée Bartelse (coördinator Kinderroute), Jan Verschuur (webmaster), David Louf (grafisch vormgever), Marita Beukers (redactie programmaboekje)

Contact:
info@kunstroutekralingencrooswijk.nl